Van điện 45A-BC1-DDAJ-1KD

Van điện 45A-BC1-DDAJ-1KD đại lý 45A-BC1-DDAJ-1KD | mac 45A-BC1-DDAJ-1KD | nhà phân phối 45A-BC1-DDAJ-1KD Van điện 45A-AA1-DACA-1BA Van điện 45A-AA1-DDAJ-1KD Van điện 45A-AA1-DDCC-1BA Van điện 45A-AA1-DDFJ-1KA Van điện 45A-AA1-DDAJ-1KE Van điện 45A-AA1-DDFJ-2KA Van điện 45A-AA1-DDFJ-1JM Van điện 45A-AA2-DDDA-1BA Van điện 45A-L01-DDAA-2BA Van...

Van điện từ 45A-AA2-DAAA-1CM

Van điện từ 45A-AA2-DAAA-1CM 35A-ACA-DEFJ-1JJ, 45A-AA1-DFBJ-1KG45A-AC1-DDEA-1BA45A-AA1-DAAA-1BA 45A-AA1-DAAA-1BL, 45A-AA1-DAAA-1CA45A-AA1-DAAA-1CM45A-AA1-DAAA-1CM 45A-AA1-DAAJ-1KD, 45A-AA1-DAAJ-1KJ, 45A-AA1-DABA-1BA45A-AA1-DABA-1BA, 45A-AA1-DABA-1CA, 45A-AA1-DABJ-1JB45A-AA1-DABJ-1JB45A-AA1-DABJ-1JB 45A-AA1-DABJ-1KA, 45A-AA1-DABJ-1KA45A-AA1-DABJ-1KA, 45A-AA1-DACA-1BA, 45A-AA1-DACA-1BA, 45A-AA1-DACC-1BA45A-AA1-DACC-1BA, 45A-AA1-DACC-1CM, 45A-AA1-DACJ-1KJ, 45A-AA1-DAGA-1BA45A-AA1-DBCA-1BA, 45A-AA1-DDAA-1BA 45A-AA1-DDAA-1CA, 45A-AA1-DDAA-1CM45A-AA1-DDAA-2BA, 45A-AA1-DDAJ-1KA, 45A-AA1-DDAJ-1KB, 45A-AA1-DDAJ-1KD, 45A-AA1-DDAJ-1KG, 45A-AA1-DDAJ-2KD, 45A-AA1-DDBD-1BA, 45A-AA1-DDBJ-3KG, 45A-AA1-DDBJ-3KJ, 45A-AA1-DDCC-1BA, 45A-AA1-DDCC-1BA, 45A-AA1-DDDJ-1KD45A-AA1-DDFA-1BA, 45A-AA1-DDFA-1BA, 45A-AA1-DDFA-1CA, 45A-AA1-DDFF-1JB, 45A-AA1-DDFJ-1JB, 45A-AA1-DDFJ-1JB, 45A-AA1-DDFJ-1JB, 45A-AA1-DDFJ-1JD, 45A-AA1-DDFJ-1JM, 45A-AA1-DDFJ-1JM, 45A-AA1-DDFJ-1KA,...

Van tay J41H-25

Van tay J41H-25 đại lý J41H-25 | nhà phân phối J41H-25 | van thép mặt bích J41H-25 J41H Carbon steel globe valve Product introduction J41H Carbon steel globe valve J41H Carbon steel globe valve Main...

Van tay JJM1-64P

Van tay JJM1-64P ITEM NO. DN M1 M2 L H D0 JJM1-64P-1 DN5 M20X1.5 M20X1.5-left 112 84 ø70 JJM1-64P-2 DN5 M20X1.5 G1/2 112 84 ø70   SPECIF ICATION A L H Do DN10 90 130 90 60 DN15 92 122 90 60 DN20 105 150 105 80 DN25 115 150 120 100

Van điện KLW-BP-15

Van điện KLW-BP-15 đại lý keihin | nhà phân phối keihin | đại lý KLW-BP-15 Thông số kỹ thuật Keihin KLW-BP-15 型式 接続 構造 最高圧力[MPa] Cv 値 開閉時間(50/60Hz)[sec] 口径 形状 使用圧力*1 締切差圧*2 KLW-BP-15  1/2 Rc 2WAY  2 1 14 12.0/10.0 KLW-BP-20 3/4 21 KLW-BP-25 1 33 KLW-SP-32 1 1/4 1 42 13.0/11.0 KLW-SP-40 1 1/2 85 KLW-SP-50 2 103 KLW-SSP-15 1/2 2 14 12.0/10.0 KLW-SSP-20 3/4 21 KLW-SSP-25 1 33 KLW-BP-3D15 1/2 14 4.0/3.0 KLW-BP-3D20 3/4 21 KLW-BP-3D25 1 33 KLW-SSP-3D15 1/2 14 KLW-SSP-3D20 3/4 21 KLW-SSP-3D25 1 33

Van điện từ L12BB4520G00040

Van điện từ L12BB4520G00040 Van điện từ Asco numatics L12BB4520G00040 L12BB4520G00040 L12BB4520G00040 L12BA452BG17G61 SCG531C002MS 220VAC L12BB4520G00040 220VAC SCG551A002MS 220VAC SCG553A418 220VAC SCG552A418 220VAC EF8215C053V SCG256A004VMS 8320G174 120VDC EF8317G036 110/50 VDC EF8317G036  110VDC XE290A470 TPL:20527 L12BA452BG00061 L12BB452BG00061 L12BA4520G00040 WSNF8551A321  24VDC JE1-8344A77 DC100V J22BB452CG60S40 L12BA452BG17G61 L23BA452BG00061 OFSF8210G001V 24DC E290A125 E290A133 VCEFCM8551G421  220VAC EF8316G014MB 24VDC J22BA452CG60S40 YA2BA4522G00040 EM8327B102 EM8327B102 EMC132251 NF8327B102  24DC NFC132251 SC8356A005V 115VAC/50 SC8356B005V SCG356A002VMS 230VAC SCG356B002VMS 230/50 43004422 R14RG02 SCXE353.060 R143297 C113827 8551G321 NF6BAN524G00061

Đại lý van Rexroth

Đại lý van Rexroth Van thủy lực R900425082 DBDA6K18/315 Van thủy lực R900425083 DBDA6K18/50 Van thủy lực R900425161 DBDA10K18/100 Van thủy lực R900425162 DBDA10K18/200 Van thủy lực R900425164 DBDA10K18/315 Van thủy lực R900425165 DBDA10K18/400 Van thủy lực R900425660...