Van bướm FBGR-0100-10-202

Adapter Female (P/N: 48389, Item number: 126, material: D) Cat Pump; Model: 1051
Bearing roller (P/N: 39060, Item number: 15, material: STL) Cat Pump; Model: 1051
Cat pump Model: 1051
Gasket, Flat, Oil Gauge – 80D (P/N: 44428, Item number: 38, material: NBR) Cat Pump; Model: 1051
Gauge, Oil, Bubble w/Gasket – 80D (P/N: 92241, Item number: 37) Cat Pump; Model: 1051
O-ring, Bearing Cover-70D (P/N: 11340, Item number: 10, material: NBR) Cat Pump; Model: 1051
O-ring, Rear Cover-70D (Mã P/N: 44834, Item number: 51, material: NBR) Cat Pump; Model: 1051
O-Ring, Seal Case – 70D (P/N: 14762, Item number: 121, material: NBR) Cat Pump; Model: 1051
Pin, Crosshead (Mã P/N: 43507 , Item number: 64, material: CM) Cat Pump; Model: 1051
Rod, connecting Assembly (P/N: 48600, Item number: 20, material: TNM) Cat Pump; Model: 1051
Rod, Plunger (P/N: 45258, Item number: 65, material: SSZZ) Cat Pump; Model: 1051
Seal LPS w/SS-Spg (P/N: 44035, Item number: 106, material: NBR) Cat Pump; Model: 1051
Seal oil crankcase – 80D (P/N: 43500, Item number: 70, material: NBR) Cat Pump; Model: 1051
Seal oil crankshaft – 70D (P/N: 43495, Item number: 11, material: NBR) Cat Pump; Model: 1051
V-Packing (P/N: 103692, Item number: 127, material: STG) Cat Pump; Model: 1051
Wick, Long tab (P/N: 43554, Item number: 101) Cat Pump; Model: 1051
Van bướm Dn100 Pn10 tay quay FBGR-0100-10-202
Van cổng ty nổi Dn80 Pn16 KVS-406B PN16, DN80
Van cổng ty nổi Dn100 Pn16 KVS-406BPN16, DN100
Van cổng ty nổi PN16 DN150 KVS-406B PN16, DN150
Van cổng ty nổi PN16 DN300 DIN gate valvesDIN PN16F4-DN300
Van giảm áp thủy lực Dn150; Pn16 D200-150-16-D2R
Van góc FHIA-0050-16 PCCC Dn50 Pn10
Van một chiều Dn100 Pn10 cánh bướm WBCX-10-D2B, DN100
Van một chiều Dn250 Pn10 cánh bướm WBCX-10-D2B, DN250
Van cổng PN25F5-DN250 Dn250 Pn25 DIN gate valves DIN PN25F5-DN250
Van an toàn khí nén Dn50 Pn63 Standar-safety-valve, spingloaded Typ30.1 BGIII DNE50, PNE63
Van một chiều khí nén Dn50 Pn63 DIN lift chek valveDIN PN63F2-DN50

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here