Van bướm EXS100/200-3

Van bướm EXS100/200-3 Van điện EA100-1,EA100-1.5,EA100-2,EA110-1,EA110-1.5,EA110-2, Van điện EA100-TE,EA100-UTE,EA100-TNE,EA110-TE,EA110-UTE,EA110-TNE, Van điện EA200-1,EA200-1.5,EA200-2,EA220-1,EA220-1.5,EA220-2, Van điện EA200-TE,EA200-UTE,EA200-TNE,EA220-TE,EA220-UTE,EA220-TNE Van điện EXH100-1,EXH100-2,EXH100-3,EXH100-4, EXH110-1,EXH110-2,EXH110-3,EXH110-4, Van điện EXH200-1,EXH200-2,EXH200-3,EXH200-4,EXH220-1,EXH220-2,EXH220-3,EXH220-4, Van điện EXS200-1,EXS200-2,EXS200-3,EXS200-4,EXS220-1,EXS220-2,EXS220-3,EXS220-4

Van điện HS6021-D02-1

Van điện HS6021-D02-1 LIMITORQUE MX-05-3 LINAK M28.S-24-001 LINAK 121000-2100241X LINAK M28.S-24-001 LINAK 121000-2100241X MAFAG AS250/100-80/F02280/OK1/SFEZ REMOTE ConTROL RCEL028 0.75A 220v WIRING NO:NS-12700-C ROTORK IQ35 ROTORK 5010-100-03 IQM10 F10 MOW4 RTK ST5112-32 SCHIEBEL RAB5E40CSC+IW5-160S SIBOS HS6021-D02-1 STI SC Φ63/125 ZIMM 71-P4-0.37-B5-B ZIMM Z-25-SN-TR-3006-1-H250 ROTORK MOD6J IQ2PRO FOLO +...

Van điện từ MVSC300-4e1

Van điện từ MVSC300-4e1 MVSD-220-4E1 MVSC-180-4E1 MVSC300-4E1 MVSD-260-4E1 MVSC-300-3E1 MVSC-300-4E1、E2 MVSC-300-4E2C.P.R

Van điện 56C-63-121JB

Van điện từ MAC 56C-63-121JB 56C-63-121JB 56C-63-121BA 56C-13-291JA 45A-BC1-DDFA-1BA 225B-121CAAA 45A-AA1-DDFA-1BA 411A-DOA-DM-DJBA-1BA 161B-501JB 166B-611JM PPC5C-AAA-AGAB-BAA-HB 45A-SC1-DABA-1BA 111B-111JA 111B-291JA 461A-DOA-DM-DDAA-1BA 411A-DOA-DM-DDAJ-1JM 35A-ACA-DDAJ-1JB 35A-ACA-DDAJ-1JM 225B-121CAAA 225B-121CA 225B-121AA 225B-121BA 225B-111JA 225B-611C 250B-501JA 225B-121CAA 225B-781NAAA 2252B-1210AAA 225B-121CAAA 225B-121BAA 225B-761JJ 250B-111JA 250B-501JA 250-111CAAA 250B-611CAAA 225B-510JC 45A-AC1-DDAA-1BA 45A-SE2-DABA-1BA 45A-AA1-DDAA-1CM 45A-SC1-DABA-1BA 45A-AA1-DDFA-1BA 45A-AA1-DDFA-1DA 45A-SC1-DDAA-1BA 45A-SA1-DACA-1BA 45A-FA1-DACA-1BA 45A-AC1-DDNA-1BA 45A-SC2-DAAJ-1KF 45A-AA1-DDBA-1BA 45A-AC1-DDNA-1BA 45A-AA1-DDAJ-1KJ 45A-AC1-DACA-1BA 45A-BC1-DDAA-1BA 45A-SA2-DACA-1BA

Van điện KLW-BP-15

Van điện KLW-BP-15 đại lý keihin | nhà phân phối keihin | đại lý KLW-BP-15 Thông số kỹ thuật Keihin KLW-BP-15 型式 接続 構造 最高圧力[MPa] Cv 値 開閉時間(50/60Hz)[sec] 口径 形状 使用圧力*1 締切差圧*2 KLW-BP-15  1/2 Rc 2WAY  2 1 14 12.0/10.0 KLW-BP-20 3/4 21 KLW-BP-25 1 33 KLW-SP-32 1 1/4 1 42 13.0/11.0 KLW-SP-40 1 1/2 85 KLW-SP-50 2 103 KLW-SSP-15 1/2 2 14 12.0/10.0 KLW-SSP-20 3/4 21 KLW-SSP-25 1 33 KLW-BP-3D15 1/2 14 4.0/3.0 KLW-BP-3D20 3/4 21 KLW-BP-3D25 1 33 KLW-SSP-3D15 1/2 14 KLW-SSP-3D20 3/4 21 KLW-SSP-3D25 1 33
- Advertisement -

APLICATIONS

Xi lanh DSBC-80-60-PPVA-N3

Xi lanh DSBC-80-60-PPVA-N3 DSBC-32-100-PPSA-N3 DSBC-32-125-PPSA-N3 DSBC-32-150-PPSA-N3 DSBC-32-160-PPSA-N3 DSBC-32-200-PPSA-N3 DSBC-32-250-PPSA-N3 DSBC-32-300-PPSA-N3 DSBC-32-320-PPSA-N3 DSBC-32-400-PPSA-N3 DSBC-32-500-PPSA-N3 DSBC-32-…-PPSA-N3 DSBC-40-20-PPSA-N3 DSBC-40-25-PPSA-N3 DSBC-40-30-PPSA-N3 DSBC-40-40-PPSA-N3 DSBC-40-50-PPSA-N3 DSBC-40-60-PPSA-N3 DSBC-40-70-PPSA-N3 DSBC-40-80-PPSA-N3 DSBC-40-100-PPSA-N3 DSBC-40-125-PPSA-N3 DSBC-40-150-PPSA-N3 DSBC-40-160-PPSA-N3 DSBC-40-200-PPSA-N3 DSBC-40-250-PPSA-N3 DSBC-40-300-PPSA-N3 DSBC-40-320-PPSA-N3 DSBC-40-400-PPSA-N3 DSBC-40-500-PPSA-N3 DSBC-40-…-PPSA-N3 DSBC-80-20-PPVA-N3 DSBC-80-25-PPVA-N3 DSBC-80-30-PPVA-N3 DSBC-80-40-PPVA-N3 DSBC-80-50-PPVA-N3 DSBC-80-60-PPVA-N3 DSBC-80-70-PPVA-N3 DSBC-80-80-PPVA-N3 DSBC-80-100-PPVA-N3 DSBC-80-125-PPVA-N3 DSBC-80-150-PPVA-N3 DSBC-80-160-PPVA-N3

HOT NEWS