Van điện HS6021-D02-1

Van điện HS6021-D02-1 LIMITORQUE MX-05-3 LINAK M28.S-24-001 LINAK 121000-2100241X LINAK M28.S-24-001 LINAK 121000-2100241X MAFAG AS250/100-80/F02280/OK1/SFEZ REMOTE ConTROL RCEL028 0.75A 220v WIRING NO:NS-12700-C ROTORK IQ35 ROTORK 5010-100-03 IQM10 F10 MOW4 RTK ST5112-32 SCHIEBEL RAB5E40CSC+IW5-160S SIBOS HS6021-D02-1 STI SC Φ63/125 ZIMM 71-P4-0.37-B5-B ZIMM Z-25-SN-TR-3006-1-H250 ROTORK MOD6J IQ2PRO FOLO +...

Van điện từ MVSC300-4e1

Van điện từ MVSC300-4e1 MVSD-220-4E1 MVSC-180-4E1 MVSC300-4E1 MVSD-260-4E1 MVSC-300-3E1 MVSC-300-4E1、E2 MVSC-300-4E2C.P.R

Van điện 56C-63-121JB

Van điện từ MAC 56C-63-121JB 56C-63-121JB 56C-63-121BA 56C-13-291JA 45A-BC1-DDFA-1BA 225B-121CAAA 45A-AA1-DDFA-1BA 411A-DOA-DM-DJBA-1BA 161B-501JB 166B-611JM PPC5C-AAA-AGAB-BAA-HB 45A-SC1-DABA-1BA 111B-111JA 111B-291JA 461A-DOA-DM-DDAA-1BA 411A-DOA-DM-DDAJ-1JM 35A-ACA-DDAJ-1JB 35A-ACA-DDAJ-1JM 225B-121CAAA 225B-121CA 225B-121AA 225B-121BA 225B-111JA 225B-611C 250B-501JA 225B-121CAA 225B-781NAAA 2252B-1210AAA 225B-121CAAA 225B-121BAA 225B-761JJ 250B-111JA 250B-501JA 250-111CAAA 250B-611CAAA 225B-510JC 45A-AC1-DDAA-1BA 45A-SE2-DABA-1BA 45A-AA1-DDAA-1CM 45A-SC1-DABA-1BA 45A-AA1-DDFA-1BA 45A-AA1-DDFA-1DA 45A-SC1-DDAA-1BA 45A-SA1-DACA-1BA 45A-FA1-DACA-1BA 45A-AC1-DDNA-1BA 45A-SC2-DAAJ-1KF 45A-AA1-DDBA-1BA 45A-AC1-DDNA-1BA 45A-AA1-DDAJ-1KJ 45A-AC1-DACA-1BA 45A-BC1-DDAA-1BA 45A-SA2-DACA-1BA

Van điện KLW-BP-15

Van điện KLW-BP-15 đại lý keihin | nhà phân phối keihin | đại lý KLW-BP-15 Thông số kỹ thuật Keihin KLW-BP-15 型式 接続 構造 最高圧力[MPa] Cv 値 開閉時間(50/60Hz)[sec] 口径 形状 使用圧力*1 締切差圧*2 KLW-BP-15  1/2 Rc 2WAY  2 1 14 12.0/10.0 KLW-BP-20 3/4 21 KLW-BP-25 1 33 KLW-SP-32 1 1/4 1 42 13.0/11.0 KLW-SP-40 1 1/2 85 KLW-SP-50 2 103 KLW-SSP-15 1/2 2 14 12.0/10.0 KLW-SSP-20 3/4 21 KLW-SSP-25 1 33 KLW-BP-3D15 1/2 14 4.0/3.0 KLW-BP-3D20 3/4 21 KLW-BP-3D25 1 33 KLW-SSP-3D15 1/2 14 KLW-SSP-3D20 3/4 21 KLW-SSP-3D25 1 33
- Advertisement -

APLICATIONS

Đại lý van Asco

Đại lý van Asco NF8327B311 NF8327B312 NFG551A309 NF8553A317MO NF8551A422 NF8551A321 NF8551A321MO NFB320A182MO WSNF8327B001 WSNF8327B002 220V WSNF8327B011 WSNF8327B012 WSNF8327B101 WSNF8327B102 24V WSNF8327B111 WSNF8327B112 WSNF8327B122 WSNF8327B131 WSNF8327B132 WSNF8327B201 WSNF8327B202 WSNF8327B211 WSNF8327B212 WSNF8327B221 WSNF8327B222 WSNF8327B231 WSNF8327B232 WSNF8327B301 WSNF8327B302 WSNF8327B311 WSNF8327B312 WBIS8551A301 WBIS8551A321 WBIS8262A320, WBIS8223A323, WBIS8223A303 WBIS8262A386, WBIS8223A310, WBIS8314A300 WBIS8314A301, WBIS8316A301, WBIS8316A302 WBIS8316A303, WBIS8316A304, WBIS8316A374 WBIS8316A334, WBIS8316A381V WBIS8316A382V, WBIS8316A384V WBIS8317A307, WBIS8317A308, WBIS8345A301 WBIS8345A381;WBIS8344A370, WBIS8344A372 WBIS8344A374, WBIS8344A376, WBIS8344A378 WBIS8344A344, WBIS8344A380, WBIS8344A382 WBIS8344A354, WBIS8344A356;WBIS8551A301 WBIS8551A302,...

HOT NEWS