Van điện HS6021-D02-1

Van điện HS6021-D02-1 LIMITORQUE MX-05-3 LINAK M28.S-24-001 LINAK 121000-2100241X LINAK M28.S-24-001 LINAK 121000-2100241X MAFAG AS250/100-80/F02280/OK1/SFEZ REMOTE ConTROL RCEL028 0.75A 220v WIRING NO:NS-12700-C ROTORK IQ35 ROTORK 5010-100-03 IQM10 F10 MOW4 RTK ST5112-32 SCHIEBEL RAB5E40CSC+IW5-160S SIBOS HS6021-D02-1 STI SC Φ63/125 ZIMM 71-P4-0.37-B5-B ZIMM Z-25-SN-TR-3006-1-H250 ROTORK MOD6J IQ2PRO FOLO +...

Van điện từ MVSC300-4e1

Van điện từ MVSC300-4e1 MVSD-220-4E1 MVSC-180-4E1 MVSC300-4E1 MVSD-260-4E1 MVSC-300-3E1 MVSC-300-4E1、E2 MVSC-300-4E2C.P.R

Van điện 56C-63-121JB

Van điện từ MAC 56C-63-121JB 56C-63-121JB 56C-63-121BA 56C-13-291JA 45A-BC1-DDFA-1BA 225B-121CAAA 45A-AA1-DDFA-1BA 411A-DOA-DM-DJBA-1BA 161B-501JB 166B-611JM PPC5C-AAA-AGAB-BAA-HB 45A-SC1-DABA-1BA 111B-111JA 111B-291JA 461A-DOA-DM-DDAA-1BA 411A-DOA-DM-DDAJ-1JM 35A-ACA-DDAJ-1JB 35A-ACA-DDAJ-1JM 225B-121CAAA 225B-121CA 225B-121AA 225B-121BA 225B-111JA 225B-611C 250B-501JA 225B-121CAA 225B-781NAAA 2252B-1210AAA 225B-121CAAA 225B-121BAA 225B-761JJ 250B-111JA 250B-501JA 250-111CAAA 250B-611CAAA 225B-510JC 45A-AC1-DDAA-1BA 45A-SE2-DABA-1BA 45A-AA1-DDAA-1CM 45A-SC1-DABA-1BA 45A-AA1-DDFA-1BA 45A-AA1-DDFA-1DA 45A-SC1-DDAA-1BA 45A-SA1-DACA-1BA 45A-FA1-DACA-1BA 45A-AC1-DDNA-1BA 45A-SC2-DAAJ-1KF 45A-AA1-DDBA-1BA 45A-AC1-DDNA-1BA 45A-AA1-DDAJ-1KJ 45A-AC1-DACA-1BA 45A-BC1-DDAA-1BA 45A-SA2-DACA-1BA

Van điện KLW-BP-15

Van điện KLW-BP-15 đại lý keihin | nhà phân phối keihin | đại lý KLW-BP-15 Thông số kỹ thuật Keihin KLW-BP-15 型式 接続 構造 最高圧力[MPa] Cv 値 開閉時間(50/60Hz)[sec] 口径 形状 使用圧力*1 締切差圧*2 KLW-BP-15  1/2 Rc 2WAY  2 1 14 12.0/10.0 KLW-BP-20 3/4 21 KLW-BP-25 1 33 KLW-SP-32 1 1/4 1 42 13.0/11.0 KLW-SP-40 1 1/2 85 KLW-SP-50 2 103 KLW-SSP-15 1/2 2 14 12.0/10.0 KLW-SSP-20 3/4 21 KLW-SSP-25 1 33 KLW-BP-3D15 1/2 14 4.0/3.0 KLW-BP-3D20 3/4 21 KLW-BP-3D25 1 33 KLW-SSP-3D15 1/2 14 KLW-SSP-3D20 3/4 21 KLW-SSP-3D25 1 33
- Advertisement -

APLICATIONS

Van bướm D341J-16C

Van bướm D341J-16C D341J-16C Butterfly valve Product introduction D341J-16C Butterfly valve FeaturesCenter Lined, Resilient Seat Bi-Directional Sealing Shutoff and Throttling Operation Wafer Body Type, Lug Type or Flanged Type Applicable...

HOT NEWS