Van thủy lực SWH-G02-C4-D24-H-20

Van thủy lực SWH-G02-C4-D24-H-20 SWH-G02-C40-A240-20 SWH-G02-C60-A240-20 SWH-G02-B2-A110-20 SWH-G02-B3-A110-20 SWH-G03-C3-R120-20 SWH-G03-C4-R120-20 SWH-G02-C6-R120-20 SWH-G02-C2-D12-20 SWH-G03-B2-D12-20 MTC-02A-K-I-20 MTC-02B-K-I-20 SWH-G03-B3-D12-20 SWH-G03-B4-D12-20 SWD-G02-C4-A220-20 SWD-G02-C4-A220-20 SWD-G02-C4-A220-20, SWD-G02-C2-A220-20 SWD-G03-C2-A220-20 SWD-G03-C4-A220-20 SWD-G02-B2-A220-20 SWD-G02-B2-A220-20 SWD-G03-B3-A220-20 SWD-G03-B2-A220-20 SWL-G02-C4-D24-20 DFB-03-2B8L-A220-35 SWH-G02-B4-A110-20 SWH-G02-B20-A110-20 SWH-G02-C7-R220-20 SWH-G02-C8-R220-20 SWH-G02-C9-R220-20 SWH-G03-C6-R220-20 SWH-G02-D2-D220-H-20 SWH-G03-C2-R120-20 MPS-02A-K-1-P-20 MPS-02A-K-1-T-20 MPS-02B-K-1-P-20 MPS-02B-K-1-T-20 MPS-02W-K-1-P-20 MPS-02W-K-1-T-20 SWH-G02-C6-A220-20 SWH-G02-C40-A240-20 SWH-G02-C5-A240-20 SWL-G02-C4-D24-20 DFB-03-3C12-A120-35 DFB-03-3C4-A120-35

Van thủy lực SWH-G02-C4-D24-H-20

Van thủy lực SWH-G02-C4-D24-H-20 Thông số kỹ thuật: Maximum operating pressure 310 BAR (4500 PSI) Rated flow capacity 63 LPM (16.8 GPM) MAX - Varies by spool type Maximum tank line back pressure 138 BAR (2000 PSI) Maximum frequencies...

Van thủy lực K35D2-15

Van thủy lực K35D2-15 đại lý K35D2-15 | nhà phân phối K35D2-15 | van K35D2-15 K25D-6 (K25DH-6, K25HD-6), K25D-8(K25DH-8, K25HD-8), K25D-10(K25DH-10, K25HD-10), K25D-15(K25DH-15, K25HD-15), K25D-20(K25DH-20, K25HD-20), K25D-25(K25DH-25, K25HD-25) K25D2-6 (K25D2H-6, K25HD2-6), K25D2-8(K25D2H-8, K25HD2-8), K25D2-10(K25D2H-10,...

Van tay J41H-25

Van tay J41H-25 đại lý J41H-25 | nhà phân phối J41H-25 | van thép mặt bích J41H-25 J41H Carbon steel globe valve Product introduction J41H Carbon steel globe valve J41H Carbon steel globe valve Main...

Van tay JJM1-64P

Van tay JJM1-64P ITEM NO. DN M1 M2 L H D0 JJM1-64P-1 DN5 M20X1.5 M20X1.5-left 112 84 ø70 JJM1-64P-2 DN5 M20X1.5 G1/2 112 84 ø70   SPECIF ICATION A L H Do DN10 90 130 90 60 DN15 92 122 90 60 DN20 105 150 105 80 DN25 115 150 120 100
- Advertisement -

APLICATIONS

Xi lanh MCJQ12-25-40M-RCE-2

Xi lanh MCJQ12-25-40M-RCE-2 MCJQ-12-32-40M MCJQ12-32-5M MCJQ-12-32-5M MCJQ-12-50-10 MCJQ-12-50-15MMCJQ-12-50-35M MCJQ-12-50-40 MCJQ-12-50-40M MCJQ-12-63-40M MCJQ-12-63-50M MCJS-11-100-150M MCJS-11-12-10 MCJS-11-16-10 MCJS-11-25-40M MCJS-11-32-30 MCJS-11-40-15 MCJS-11-40-15M MCJS-11-50-15M MCJS-12-20-10M MCJS-12-32-50 MCJS-12-32-50M MCJS-12-50-50 MCJS-12-80-35M MCJS-12-80-45M MCJS-14-20-15M MCJT-11-16-15M MCJT-11-16-65M MCJT-11-20-60 MCJT-11-20-60M MCJT-11-25-200M MCJT-11-50-35M MCJT-11-63-10M MCJT-12-12-10 MCJT-12-12-5 MCJT-12-20-15M MCJT-12-20-20M MCJT-12-20-5 MCJT-12-25-30 MCJT-12-32-175M MCJT-12-32-40M

HOT NEWS