Van thủy lực SWH-G02-C4-D24-H-20

Van thủy lực SWH-G02-C4-D24-H-20 SWH-G02-C40-A240-20 SWH-G02-C60-A240-20 SWH-G02-B2-A110-20 SWH-G02-B3-A110-20 SWH-G03-C3-R120-20 SWH-G03-C4-R120-20 SWH-G02-C6-R120-20 SWH-G02-C2-D12-20 SWH-G03-B2-D12-20 MTC-02A-K-I-20 MTC-02B-K-I-20 SWH-G03-B3-D12-20 SWH-G03-B4-D12-20 SWD-G02-C4-A220-20 SWD-G02-C4-A220-20 SWD-G02-C4-A220-20, SWD-G02-C2-A220-20 SWD-G03-C2-A220-20 SWD-G03-C4-A220-20 SWD-G02-B2-A220-20 SWD-G02-B2-A220-20 SWD-G03-B3-A220-20 SWD-G03-B2-A220-20 SWL-G02-C4-D24-20 DFB-03-2B8L-A220-35 SWH-G02-B4-A110-20 SWH-G02-B20-A110-20 SWH-G02-C7-R220-20 SWH-G02-C8-R220-20 SWH-G02-C9-R220-20 SWH-G03-C6-R220-20 SWH-G02-D2-D220-H-20 SWH-G03-C2-R120-20 MPS-02A-K-1-P-20 MPS-02A-K-1-T-20 MPS-02B-K-1-P-20 MPS-02B-K-1-T-20 MPS-02W-K-1-P-20 MPS-02W-K-1-T-20 SWH-G02-C6-A220-20 SWH-G02-C40-A240-20 SWH-G02-C5-A240-20 SWL-G02-C4-D24-20 DFB-03-3C12-A120-35 DFB-03-3C4-A120-35

Van thủy lực SWH-G02-C4-D24-H-20

Van thủy lực SWH-G02-C4-D24-H-20 Thông số kỹ thuật: Maximum operating pressure 310 BAR (4500 PSI) Rated flow capacity 63 LPM (16.8 GPM) MAX - Varies by spool type Maximum tank line back pressure 138 BAR (2000 PSI) Maximum frequencies...

Van thủy lực K35D2-15

Van thủy lực K35D2-15 đại lý K35D2-15 | nhà phân phối K35D2-15 | van K35D2-15 K25D-6 (K25DH-6, K25HD-6), K25D-8(K25DH-8, K25HD-8), K25D-10(K25DH-10, K25HD-10), K25D-15(K25DH-15, K25HD-15), K25D-20(K25DH-20, K25HD-20), K25D-25(K25DH-25, K25HD-25) K25D2-6 (K25D2H-6, K25HD2-6), K25D2-8(K25D2H-8, K25HD2-8), K25D2-10(K25D2H-10,...

Van tay J41H-25

Van tay J41H-25 đại lý J41H-25 | nhà phân phối J41H-25 | van thép mặt bích J41H-25 J41H Carbon steel globe valve Product introduction J41H Carbon steel globe valve J41H Carbon steel globe valve Main...

Van tay JJM1-64P

Van tay JJM1-64P ITEM NO. DN M1 M2 L H D0 JJM1-64P-1 DN5 M20X1.5 M20X1.5-left 112 84 ø70 JJM1-64P-2 DN5 M20X1.5 G1/2 112 84 ø70   SPECIF ICATION A L H Do DN10 90 130 90 60 DN15 92 122 90 60 DN20 105 150 105 80 DN25 115 150 120 100
- Advertisement -

APLICATIONS

Van điện từ L12BB4520G00040

Van điện từ L12BB4520G00040 Van điện từ Asco numatics L12BB4520G00040 L12BB4520G00040 L12BB4520G00040 L12BA452BG17G61 SCG531C002MS 220VAC L12BB4520G00040 220VAC SCG551A002MS 220VAC SCG553A418 220VAC SCG552A418 220VAC EF8215C053V SCG256A004VMS 8320G174 120VDC EF8317G036 110/50 VDC EF8317G036  110VDC XE290A470 TPL:20527 L12BA452BG00061 L12BB452BG00061 L12BA4520G00040 WSNF8551A321  24VDC JE1-8344A77 DC100V J22BB452CG60S40 L12BA452BG17G61 L23BA452BG00061 OFSF8210G001V 24DC E290A125 E290A133 VCEFCM8551G421  220VAC EF8316G014MB 24VDC J22BA452CG60S40...

HOT NEWS