đại lý hirose

Đại lý Hirose Valves

OTD Automation nhà cung cấp phân phối các sản phẩm van Hirose tại Việt nam:

đại lý hirose | nhà phân phối hirose | đại lý phân phối hirose | hirose việt nam

Product name Specifications Category name
Throttle valve HT-728-02 Japan Hirose
Throttle valve HT-728-03 Japan Hirose
Throttle valve HT-728-02-S Japan Hirose
Throttle valve FVP-720-T02-12 Japan Hirose
Throttle valve HT-728-04 Japan Hirose
Maintenance of valve JMV-03-SC-E Japan Hirose
Solenoid valve HSO-G02-A22C-31 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-G02-A22F-LZ-21 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-G02-A10C-LZ-31 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-G02-A20C-21 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-G02-A10F-21 Japan Hirose
Overflow valve RD10G-10-2/315 Japan Hirose
Ball valve HBV-X-T03-1032 Japan Hirose
Ball valve HBV-X-T02-1032 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-M02-A-A20C-31 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-G03-A10C-LZ-21 Japan Hirose
Globe valve HF-4211-40-23 Japan Hirose
Globe valve HF-4211-50-23 Japan Hirose
Globe valve HF-4211-15-23 Japan Hirose
Globe valve HF-4211-25-24 Japan Hirose
Globe valve HF-ACC-32*10-23 Japan Hirose
Globe valve HF-4211-20-23 Japan Hirose
Globe valve HF-4211-10-23 Japan Hirose
Regulator valve HT-720-01-S Japan Hirose
Solenoid valve HSO-G02-D02C-31 Japan Hirose
Globe valve GD-R02-T Japan Hirose
Ball valve BV-T04-21 Japan Hirose
Globe valve JMV-R-03-SC-E Japan Hirose
Globe valve HF-9210-15-23 Japan Hirose
Globe valve HG-4211-10-23 Japan Hirose
Solenoid valve HBV-G06-1832-20 Japan Hirose
Throttle valve HT-728-01 Japan Hirose
Globe valve HF-1280-65-11 Japan Hirose
Globe valve HT-4211-20-23 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-M02-A-A22C-31 Japan Hirose
Globe valve HF-4211-32-24 Japan Hirose
Valve OFSV-F16-800-11 Japan Hirose
Valve HBV-T03-0833 Japan Hirose
Valve HSO-M02-A-D02C-LZ-31-432 Japan Hirose
Valve HSO-M03-A-D02C-LZ-21-432 Japan Hirose
Valve HSO-T03-D02C-LZ-31-432 Japan Hirose
Valve HSO-T04-D02C-LZ-31-432 Japan Hirose
Globe valve HG-8210-32-22 Japan Hirose
Speed control valve GNT-02 Japan Hirose
Throttle valve FVP-720-T03-12 Japan Hirose
Globe valve HT-1211-10-23 RC3/8 Japan Hirose
Ball valve HBS-50-20RC Japan Hirose
Ball valve HBS-50-25RC Japan Hirose
Ball valve HBS-50-40RC Japan Hirose
Throttle valve HT-720N-03 Japan Hirose
Globe valve HF-6211-32-24 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-M03-W-A10C-21 Japan Hirose
Globe valve HF-6211-32-25 Japan Hirose
Throttle valve HT-728N-03 Japan Hirose
Globe valve HF-6211-25-25 Japan Hirose
Throttle valve HG-735-02-33 Japan Hirose
Globe valve HF-8210-32-24 Japan Hirose
Speed regulation valve HG-720-01-S Japan Hirose
Overflow valve HRV-M06-A-25-21 Japan Hirose
Overflow valve HRV-M10-A-25-21 Japan Hirose
Globe valve JMV-06-SC-E-T50 Japan Hirose
Overflow valve HRV-M01-W-25-21 Japan Hirose
Solenoid valve HIPT-03-04-22 Japan Hirose
Solenoid valve HRV-M06-B-25-21 Japan Hirose
Solenoid valve JMV-01-SC-E Japan Hirose
Solenoid valve HT-728-03-S Japan Hirose
Throttle valve GNT-03 Japan Hirose
Globe valve HSO-G03-A11F-21 Japan Hirose
Throttle valve HT-728-06 Japan Hirose
Throttle valve HT-930-8-Z Japan Hirose
Globe valve W-HG-4211-10-23 Japan Hirose
Maintenance of valve JMV-03-SC-T20 Japan Hirose
Overflow valve HRV-M01-A-25-21 Japan Hirose
Overflow valve HG-4211-8-23 Japan Hirose
Overflow valve HG-4211-32-23 Japan Hirose
Globe valve HF-4353-32-22 Japan Hirose
Globe valve HF-4353-20-23 Japan Hirose
Solenoid valve GNT-02-L Japan Hirose
Throttle valve HG-9210-20-22 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-G02-A20C-31 Japan Hirose
Hydraulic valve JMV-10-SCC Japan Hirose
Globe valve HF-9210-50-23 Japan Hirose
Globe valve HF-9210-25-22 Japan Hirose
Globe valve HF-9210-25-23 Japan Hirose
Directional control valve HSO-G03-D02C-LZ21 DC24V Japan Hirose
Throttle valve HT-720N-01 Japan Hirose
Throttle valve HT-720-04-S Japan Hirose
Control valve GNT-04 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-M02-W-D02C-LZ-31 Japan Hirose
Solenoid valve FDC-T04-30-72 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-T04-A22F-LZ-21 Japan Hirose
Coil WR-22B-10 220V Japan Hirose
Solenoid valve FDC-T04-40-72 Japan Hirose
Coil HSO-SOL02-A22 AC220V Japan Hirose
Solenoid valve HSO-M03-A-D02C-21 Japan Hirose
Solenoid valve HSO-T02-D02C Japan Hirose
Coil WR-22B-10 200V Japan Hirose
Coil WR-22B-10 100V Japan Hirose
Globe valve HT-4211-10-23 Japan Hirose
Throttle valve HT-728-04-S Japan Hirose
Globe valve HG-6211-32-24 Japan Hirose
Globe valve HSOH-G06-D02F-LZ-21 Japan Hirose

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here