Bộ lọc khí B73G-4BK-AD1-RMN

Bộ lọc khí B73G-4BK-AD1-RMN Thông số kỹ thuật bộ lọc khí B73G-4BK-AD1-RMN Port size:    Rc1/2 Drain type:    Auto drain Filter element:    5.00 µm Bowl:    Aluminium Outlet pressure adjustment:    0.3 ... 10 bar Outlet pressure adjustment:    4, 145 Series:    Excelon 33ED1016...

Van điện từ APK11-20A-C4A-AC200V

Van điện từ CKD APK11-20A-C4A-AC200V CKD APK11-15A-C4H AC100V CKD APS-6D3 CKD CHB-10 CKD CHB-20 CKD CHB-25 CKD CMK2-G-FA-32-75 CKD CMK2-G-FA-32-75 CKD HVB112-6N-5(220V) CKD RP2000-10-08 CKD SCA2-CA-100B-115 CKD SCS2-LN-LB-125B-50-TOH-D-Y CKD SCS2-N-FA-160B-300/Z CKD SSD2-KL-50-200 CKD SW-TOH CKD VSXP-T466-3-D CKD 4GD119-C4-E2C-3 CKD 4KB210-08-K-AC100V CKD 4F610-15-AC220V CKD 4F520-15-AC100V CKD 4F620-15-AC220V CKD 4KB239-00-C2-AC200V CKD AB41-03-6-B-AC220V CKD CMK2-TA-32-75 CKD F4000-15-W-FM CKD FBU2-12D-HV-05-6-TB-H5 CKD...

Van một chiều Z2DB 6 VC2-4X/200V

Van một chiều Z2DB 6 VC2-4X/200V Thông số kỹ thuật van Rexroth Z2DB 6 VC2-4X/200V Sizes 6 and 10 For mounting: – Size 6: Porting pattern according to ISO 4401-3, NFPA T3.5.1M R1, and...

CKD WB500-LLC6-PG39

CKD WB500-LLC6-PG39 RB500-LLC4, RB500-LLC4-L, RB500-LLC4-T, RB500-LLC6, RB500-LLC6-L RB500-LLC6-T, RB500-LSC4, RB500-LSC4-L, RB500-LSC4-T, RB500-LSC6 RB500-LSC6-L, RB500-LSC6-T, RB500-SLC4, RB500-SLC4-L, RB500-SLC4-T RB500-SLC6, RB500-SLC6-L, RB500-SLC6-T, RB500-SSC4, RB500-SSC4-L RB500-SSC4-T, RB500-SSC6, RB500-SSC6-L , RB500-SSC6-T WB500-SSC4-PG39, WB500-LLC4-P, WB500-LLC4-PL, WB500-LLC4-PT, WB500-LLC6-P WB500-LLC6-PL, WB500-LLC6-PT, WB500-LSC4-P, WB500-LSC4-PL, WB500-LSC4-PT WB500-LSC6-P, WB500-LSC6-PL,...

Van thủy lực 4WE6E62/EG24N9K4

Van thủy lực Rexroth 4WE6E62/EG24N9K4 3WE10A3X/CG24N9K4 3WE6A6X/EG24N9K4 4WE10C3X/CG24N9K4 4WE10D3X/CG24N9K4 4WE10D3X/CW230N9K4 4WE10D5X/OFEG24N9K4/M 4WE10E3X/CG24N9K4 4WE10E3X/CW230N9K4 4WE10EA3X/CG24N9K4 4WE10G3X/CG24N9K4 4WE10H3X/CG24N9K4 4WE6E6X/EW230N9K4 4WE6E7X/HG24N9K4 4WE6EA7X/HG24N9K4 4WE6G6X/EG24N9K4 4WE6H6X/EG24N9K4 4WE6H6X/EW230N9K4 4WE6HA6X/EG24N9K4 4WE6HA6X/EW230N9K4 4WE6J6X/EG24N9K4 4WE6J6X/EW230N9K4 4WE6J7X/HG24N9K4 4WE6JA7X/HG24N9K4 4WE6M6X/EG24N9K4 4WE6Y6X/EG24N9K4 4WEH16D7X/6HG24N9ETK4 4WEH16E7X/6HG24N9ETK4 4WEH16HD7X/6EG24N9ETK4 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4/B10 4WEH16Y31-7X/6HG24N9ETK4/B10 4WEH22J7X/6HG24N9ETK4/B10 4WRE6W32-21/G24K4/V 4WREE10E75-22/G24K31/A1V 4WREE6E32-22/G24K31/A1V-204 4WRZ-16-E150-70/6EG24N9ETK4D3M

Van điện từ 111B-611JB

Van điện từ MAC 111B-611JB 225B-121CAAA, 45A-AC1-DDAA-1BA, 56C-63-121JB, 411A-DOA-DM-DDAA-1BA 45A-AA1-DDAA-1CM, 35A-AA1-DDFJ-1JM, 45A-SE2-DABA-1BA, 45A-SC1-DABA-1BA 35A-ACA-DDAJ-1JB, 166B-611BA, 811C-PM-111CA-155 161B-501JB, 916B-PM-611JB, 926B-PM-61JB 130B-111JA, 45A-AA1-DDFA-1BA, 34B-AAB-GDNB-1BE 35A-AAA-DDCA-1BK, 45A-AA1-DDFA-1DA, 6511B-252-PM-871DA 225B-611C, 35A-AAA-DACA-2BA, 225B-121CAA, 35A-ACA-DABA-1BA 225B-121AA, 225B-121BA, 225B-111JA, 111B-291JA 52A-11-COA-DM-DDJA-1JB, 225B-121CAAA, 45A-AA1-DDBA-1BA 35A-ACA-DDAA-1BA, 35A-ACA-DDBA-1BA, 45A-SC1-DDAA-1BA 45A-SA1-DACA-1BA, 45A-AC1-DACA-1BA, 35A-AAA-DDAJ-1KD 35A-AAA-DACA-1BA,...

Festo MFH-5/2-D-1-C

Bộ chia khí Festo MFH-5/2-D-1-C Festo MFH-5/2-D-1-C150981 XN02 JMFH-5/2-D-1-C150981 MFH-5/2-D-1-C150982 MFH-5/3G-D-1-C150983 MFH-5/3E-D-1-C150984 MFH-5/3B-D-1-C150985 JMVH-5/2-D-1-C150986 MVH-5/2-D-1-C150987 MVH-5/3G-D-1-C150988 MVH-5/3E-D-1-C150989 MVH-5/3B-D-1-C151007 J-5/2-D-1-C151008 JD-5/2-D-1-C151009 VL-5/2-D-1-C151010 VL-5/3G-D-1-C151011 VL-5/3E-D-1-C151012 VL-5/3B-D-1-C151014 VL-5/2-D-1-FR-C151016 MFH-5/2-D-1-FR-C151017 MVH-5/2-D-1-FR-C151019 JMFDH-5/2-D-1-C151020 JMVDH-5/2-D-1-C151022 MFH-5/2-D-2-S-C151023 JMFH-5/2-D-2-S-C151024 MFH-5/3G-D-2-S-C151025 MFH-5/3E-D-2-S-C151026 MFH-5/3B-D-2-S-C151027 MVH-5/2-D-2-S-C151028 JMVH-5/2-D-2-S-C151029 MVH-5/3G-D-2-S-C151030 MVH-5/3E-D-2-S-C151031 MVH-5/3B-D-2-S-C151032 MFH-5/2-D-3-S-C151033 JMFH-5/2-D-3-S-C151034 MFH-5/3G-D-3-S-C151035 MFH-5/3E-D-3-S-C151036 MFH-5/3B-D-3-S-C151037 MVH-5/2-D-3-S-C

Xi lanh khí TCM40x30S

Xi lanh khí TCM40x30S Airtac TCM40x25S Airtac TCM40x50S Airtac TCM40x75S Airtac TCM40x100S Airtac TCM40x125S Airtac TCM40x150S Airtac TCM40x175S Airtac TCM40x200S Airtac TCM40x250S Airtac TCM40x300S Airtac TCM40x350S Airtac TCM40x400S

Nhà phân phối Chelic

Nhà phân phối Chelic OTD Automation hiện nay phân phối thiết bị khí nén Chelic tại Việt Nam Air Source Units - Bộ lọc khí Chelic F.R.L. COMBINATION FR.L. COMBINATION AIR FILTER MIST SEPARATOR VACUUM EJECTOR FILTER REGULATOR MIST...

Van bướm FBGR-0100-10-202

Van bướm FBGR-0100-10-202 Adapter Female (P/N: 48389, Item number: 126, material: D) Cat Pump; Model: 1051 Bearing roller (P/N: 39060, Item number: 15, material: STL) Cat Pump; Model: 1051 Cat pump Model: 1051 Gasket, Flat,...